BEZPLATNÁ SLUŽBA PRE VAŠE POHODLIE

Odsúhlasenie opravy cez videocheck

Videocheck je nástroj elektronickej komunikácie vďaka ktorému je možné on-line potvrdenie rozsahu vykonaných prác zákazky medzi zákazníkom a servisom.

Video záznam je dôveryhodný doklad pre zákazníka pre zdôvodnenie odporúčaných dodatočných prác servisom a je porovnateľný s bežnou prehliadkou vozidla za prítomnosti zákazníka. Umožňujeme zákazníkom v podstate získať bezkontaktnú ponuku a odporúčanie servisu na dodatočné práce a rozšírenie zákazky. Rozšírenie zákazky a rozšírenie servisných zákrokov odsúhlasí zákazník vďaka videozáznamu.

AKO SLUŽBA FUNGUJE?

  1. Priveziete svoje vozidlo do autorizovaného servisu Citroën.
  2. Prijímací technik prevezme od Vás vozidlo a otvorí zákazku na Vami požadované servisné úkony.
  3. Mechanik vykoná Vami požadované objednané servisné úkony. Následne vozidlo dôkladne preverí a vytvorí videozáznam, v ktorom zrekapituluje odporúčanie servisu na ďalšie dodatočné práce a rozšírenie zákazky.(napr. zistí opotrebenie brzdových platničiek, opotrebenie pneumatík atď……)
  4. Prostredníctvom SMS alebo e-mailu obdržíte odkaz na video s prehliadkou vozidla a návrhom rozpočtu na dodatočné práce.
  5. Pozriete si video. Náš technik v ňom vysvetlí, aké operácie by bolo vhodné urobiť.
  6. Zrealizované následne budú len také dodatočné úkony, ktoré ste si schválili pomocou zaslaného formulára.
  7. Po ukončení servisných prác si vozidlo vyzdvihnete.

 

Do servisu Citroën bez obáv a bezpečne!

Kontakt:

Marián KUBALA

Marián BOTKA

Miroslav FONDRK
Prijímací technik Citroën Prijímací technik Citroën

Prijímací technik pre klampiarske a lakovnícke práce

mobil: 0917 112 112 mobil: 0918 969 663 mobil: 0918 969 661
serviscitroen2@danubiaservice.sk serviscitroen@danubiaservice.sk pucitroen@danubiaservice.sk

 


POZRITE SA AKO TO FUNGUJE: